Akerselva - et museum gjennom byen

Akerselva er verdt en vandring. Enten om du tar en sving nedom eller setter av noen timers frisk gange tvers gjennom byen langs hele elvas nesten 10 kilometer, så får du deg en naturopplevelse, kanskje en aha-opplevelse, og du får kjenne Olso rett på hovedpulsåren. En vandring langs elva gir mulighet for å lese og oppleve vår egen historie. I Europeisk sammenheng er Akerselvas industrihistoriske landskap helt unikt og svært verdifullt av mange grunner. Akerselva er den eneste typiske industi-elv som renner tvers gjennom en hovedstad med start og slutt innenfor bygrensene. Elva er helt spesiell i representasjon av ulike industrigrener og tidsepoker. Her er 1700 tallets industribygg av tre, her er 1800-tallets typiske fabrikker av rød murstein med jernsprossede vinduer, shed-tak og høye murte fabrikkpiper, og her er moderne industribygg fra industrialismens senere faser og dagens eksisterende industri. Her er bevarte miljøer av arbeiderboliger fra ulike epoker. Her er mange spor av teknisk infrastruktur med demninger, broer, rørgater og dammer. Gjenbruk av industriområdene til nye formål er typiske og godt egnet til å studere avindustrialiseringsprosesser og gjenbruk av storbyers industriområder. Elva er tilrettelagt med turstier og parkanlegg, museer og andre institusjoner som bevarer og formidler industrihistorien, og kafeer og kulturtilbud langs hele elva fra Kjelsås til Bjørvika. Vi ønsker at alle som bor i Oslo og besøker Oslo skal få oppleve Akerselvas unike kulturminnelandskap i det som er et sammenhengende utemuseum gjennom byen. God tur!

Akerselva Digitalt er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd som et pilotprosjekt i Kultur- og naturreise. Tekster: Dag Andreassen, Ida Lützow-Holm, Tone Rasch, Gro Røde og Lars Roede. Tekstene blir lest av Duc Mai The og Ingrid Vollan. Lydproduksjon ved NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Originalmusikk: Båndvidda ved Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnseth.

Innholdet på disse sidene (med unntak av musikk og annet materiale som eies av tredjepart (se egen merking)), eies av Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum i prosjektet. Det kan brukes fritt i private og ikke-kommersielle sammenhenger, men ikke selges eller settes i andre kommersielle sammenhenger uten samtykke.