Akerselva Digitalt - Rulletekst

Akerselva Digitalt er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd som et pilotprosjekt i Kultur- og naturreise. Tekster: Dag Andreassen, Ida Lützow-Holm, Tone Rasch, Gro Røde og Lars Roede. Tekstbidrag fra Linken Apall-Olsen, Ingebjørg Eidhammer, Anne Mette Hegdahl og Lin Cecilie Hobberstad. Konsulent: Tallak Moland. Tekstene blir lest av Duc Mai The og Ingrid Vollan. Lydproduksjon ved NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Originalmusikk: Båndvidda ved Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnseth.

Tekster og innspillinger er lisensiert Norsk Teknisk Museum og prosjektet Akerselva Digitalt. Tekster og innspillinger kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.