Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Sande Fabrikker

    Sande fabrikker ble startet i 1946 av Arild Wahlstrøm og Martin Mehren. De planla et reparasjonsverksted for støvler og gummislanger, men endte opp med en betydelig industribedrift innen gummivarer og skumplast.
  • Sande Tresliperi og Sande Paper Mill

    Treforedlingsbedrifter som var hjørnesteiner i industrien i Sandebukta i Vestfold. Etter siste konkurs i 2002 blir industriområdet forvandlet til en ny "by" ved Sandebukta, Nordre Jarlsberg Brygge.