Glads Mølle - et av Norges eldste bevarte industribygg

Den gule trebygningen på østsiden av elva rett ved Vøyenfossen er den eldste bevarte fabrikkbygningen ved Akerselva: Glads mølle fra 1736. Den ble startet som papirmølle av handelshuset Collett & Leuch, og ble drevet som en del av den større papirfabrikken Bentse Brug. Fredrik Glad på Grefsen Gård overtok mølla i 1798 og drev den til denne typen papirproduksjon i liten skala ble avlegs. Fra 1880 ble bygningen overtatt av Hjula Væverier. Bygningen ble fredet i 1967.

Papirproduksjonen i gamle papirmøller foregikk i hovedsak med håndkraft. Elvekraften ble brukt til å male opp tekstilrester som det ble lagd papir av. Fra store kar med en suppe av fiber og vann fanget papirlagerne opp papirmassen på håndholdte rammer. Vannet ble silt fra og fibrene ble liggende igjen på ramma i et tynt lag som så ble tørket videre til ferdig papir.