Schous Bryggeri

Schous (Ingressbilde)

Foto: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum

Et landemerke ved Nybrua der Grünerløkka starter er Schous bryggeri. Dette var et av byens ledende bryggerier, startet i 1821 av Christian Schou. Det lå først ved Fjerdingen i Chr. Kroghs gate, fra 1873 i Trondheimsveien 2. Bryggeriet ble fusjonert med Frydenlund i 1962, oppkjøpt av Nora i 1978, og nedlagt i 1982. Anlegget omdisponert til bl.a. Undervisningslokaler for BI. I dag rommer Schou-kvartalet bl.a. Oslo kommunes Kulturskole og Pop-senteret.

Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
Schous Bryggeri regnes som Oslos første industrielle bryggeri. Det ble også et av byens største bryggerier. Gjennom oppkjøp av konkurrenter som Christiania Bryggeri i årene rundt 1. verdenskrig styrket bryggeriet sin posisjon. Gjennom videre fusjoner på 1960-tallet ble bryggeriet sammen med Frydenlund en del av Ringnes, i dag eid av Carlsberg.

Grunnlagt: 1821

Avviklet: 1982

Antall ansatte: 300 (1956)

Adresse: Trondheimsveien 2

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957