Stabburet A/S

Stabburet AS i Fredrikstad er en bedrift for produksjon av kjøttvarer, hermetikk og konserves. Gunnar Nilsen startet i 1943 produksjonsvirksomhet i tilknytning til sin detaljforretning. Produksjonen ble etter hvert sterkt utvidet, bl.a. ved overtagelse av hermetikkfabrikken East Norway Canning Co. i 1957 og Fredrikstad Preserving i 1961.

Matkurv (Ingressbilde)

Matkurv fra Stabburet. NTM 26847

Produksjonsanlegget på Råbekken ble bygd 1966 og vesentlig utvidet ved nybygg 1994. Anlegget er utvidet i flere etapper, og er i dag det største produksjonsanlegget i Stabburet.
Stabburet ble tilsluttet Borregaard-konsernet i 1975 og tilhører nå Orkla-konsernet. 

De mest kjente merkevarer med Stabburet som merke har sine røtter ved anlegget i Fredrikstad. Stabburet leverpostei ble for eksempel lansert i 1949. I dag har Stabburet 8 produksjonsanlegg i Norge, bl.a. i Stranda der pizzaen Grandiosa produseres.

Stabburet Rygge

Stabburet Canning på Rygge, 1962Foto: Widerøe / Østfold Fylkesarkiv Billedsamling<br>Foto: Widerøe / Østfold Fylkesarkiv Billedsamling
Stabburet Canning på Rygge, 1962
Fabrikken på Rygge ble etablert som Rygge Preserving som drev sesongbasert produksjon av hermetiserte grønnsaker. Stabburet overtok fabrikken i 1960, og la det under Stabburet Canning. Drften ble da utvidet til helårs drift bl.a. gjennom surkålproduksjon.

Det fortelles at Gunnar "Stabburs-Nilsen" Nilsen skulle inspisere anlegget en søndag i 1960, men ble forhindret og måtte sende sin medarbeider Svein Jervell. Under befaringen fikk Jervell vite at en svensk storkonkurrent skulle komme dagen etter. Dette fikk Jervell til å slå til på stedet og kjøpe fabrikken, uten fullmakt fra sjefen. Det gikk bra - Nilsen innså det samme at norsk næringsmiddelindustri fort kunne sett annerledes ut om svenskene hadde kommet dem i forkjøpet...

I 1982 ble fabrikken også nytt produksjonsanlegg for Iduns matvareproduksjon i Moss. Dette var i første rekke sennep, ketchup, dressinger, majones og snacks.

Nora Stabburet (ett selskap siden 1984) overtok Idun i 1987.

I 2014 hadde Stabburet to avdelinger i Rygge: Stabburet for produksjon av sylteagurker, rødbeter, surkål og rødkål, og Idun for produksjon av tomatketsjup og -sennep, samt en rekke Idun-dressinger. Det var 85 ansatte ved de to avdelingene.

http://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/produserer-over-tusen-tonn-agurker-i-rygge/s/2-2.2643-1.7981239

Grunnlagt: 1943

Adresse: Stabburveien 22, Fredrikstad

Kilde: Fredrikstad Byleksikon, Stabburet AS' internettsider