Brenna - en arbeiderbolig i Sagveien 8

Sagveien 8 går under navnet "Brenna" og er et svalgangshus i tre fra 1848, oppført av fabrikkeier Knut Graah. Boligbygging på 1800-tallet foregikk stort sett i privat regi, på intiativ fra fabrikkeiere og boligspekulanter. «Brenna» er sjelden i sitt slag fordi slike arbeiderboliger i tre etasjer eller mer ganske snart ble bygget i rød teglsten, akkurat som fabrikkene. Sagveien 8, i motsetning til flere av de lavere tre- og teglverkshusene i strøket, var bygget for rent boligformål, altså ingen tilsluttet næringsvirksomhet. I huset er det 12 leiligheter, alle så nær som en; på ett rom og kjøkken. I 1875 bodde det 63 personer her. Uthusene, opprinnelig to, inneholdt doer og vedskjul til hver leilighet, og i bakgården var det vannspring. Oslo Museum forvalter en museumsleilighet i 1.etg og formidler industri- og arbeider historie herfra, særlig til skoleklasser i Oslo og omegn. De øvrige leilighetene er i 2012 selveierleiligheter, fortsatt små men med moderne fasiliteter.

Arbeiderleiligheten i 1.etg er innredet  etter tidlig 1900-talls standard . «Herligheta» på ett rom og kjøkken er på 20 kvadratmeter og rommer blant annet en utrekkseng, en skapseng, stuebord, vedkomfyr og utslagsvask. Huset var også blitt oppgradert med strøm til belysning. I 1920 var det bare 31 beboere i leiegården, og folketellingen forteller om en overrepresentasjon av kvinner. I mange av leilighetene var det eldre voksne med unge voksne leieboere, såkalte «losjerende i full kost». Bolignøden var prekær og hindret mange i å stifte egne hjem og familier.