Beierbrua - fabrikkjentenes bru

Trebrua over elva ved Hønse-Lovisas hus er en av de eldste broene. Den har navn etter eier i 1671, skredder Anders Beyer. Første brua var en enkel gangbro, men i 1837 ble den utvidet til kjørebro. Utover på 1900-tallet trillet det biler her også, men i 1974 brant broa. Da ble den restaurert tilbake til 1837-utgaven av seg selv, og er nå kun gangbro igjen.

I arbeiderdikteren Oskar Braatens litteratur kalles broa fabrikkjentenes bro. Braaten som vokste opp like ved, så jentene gå til og fra arbeidet ved fabrikkene, og henge på rekkverket i middagstimen.

Midt utpå broa står de fortsatt, skulder ved skulder – gjengitt i en bronseskulptur av kunstneren Ellen Jacobsen i 1986. Skulpturen viser arbeiderjentene i forskjellige positurer, og her er det åpent for tolkninger: Er det en viss stolthet og kampvilje de uttrykker? Men hva med hun lengst til høyre? Ser ikke hun litt mer duknakket ut? Og hvorfor er hun det i så fall? Kanskje har du noen tanker…