Nydalen - fra bruksby på landet til Nydalsbyen

Nydalsbyen - boliger, hotell, T-bane, TV-studioer, teater, campus, kontorer, kafeer og restauranter. Langs dette stykket av Akerselva kan vi se store og typiske forandringer av byens industriområder fra industrialisering til avindustrialisering. Rundt 1850 vokste dette stille jordbruksområdet i Aker til et typisk brukssamfunn med store fabrikker omgitt av arbeiderboliger, skoler, forsamlingshus og et yrende foreningsliv. Hele dalen ble dekket av fabrikkbygninger med tusenvis av arbeidere som produserte myke tekstiler og hardt metall. Etter drøyt 100 år som sentralt industriområde begynte industrien å forsvinne. Nydalen ble gradvis tatt i bruk til nye behov i byen. Mange av de røde mursteinsbygningene er bevart mellom alle nybyggene som erstattet industrien.

Adam Hiorth bygde et spinneri etter engelsk mønster i Nydalen i 1845. Dermed var den industrielle revolusjon innledet i Norge med Nydalens Compagnie som en av de første og største tekstilfabrikkene i landet. Christiania Spigerverk startet i 1853, og vokste til et fullt smelteverk med mange avdelinger som produserte ferdigvarer. Det kom skrapstål inn i den ene enden, og spiker, skruer, togskinner, trikkeskinner, spader, armeringsjern og mange andre jernvarer ut i andre enden. Spinning av tråd og veving av tøy gikk for fullt i fabrikkene ved Akerselva frem til 1950-årene. Etter dette forsvant mye av den opprinnelige industrien gradvis. Tekstilindustrien som hadde kommet først, forsvant også først. I 1989 bestemte Stortinget at Spigerverket skulle legges ned, og dermed ble den mest synlige tungindustrien borte. Selv om noe av produksjonen ble videreført, endret Nydalen karakter. Nydalens Compagnie ble rundt 1990 blant de første av de store industribyggene av teglstein fra industraliseringens første år som ble bygd om til kontorer samtidig som de ble bevart og løftet frem som kulturminner. Rundt og innimellom skjøt nye kontorbygg i været. På Spigerverkets område ble store deler av bygningsmassen revet. Deler av stålhallene ble tatt i bruk som TV-studioer for NRK og TV2. Norges største avistrykkeri og ny campus for BI kom til, sammen med nytt hotell og T-banestasjon, boligblokker, restauranter og kafeer. Det tidligere industriområdet i Nydalen var det siste området som ble innlemmet i elveparken langs Akerselva.