Thunes Verksted og Jernstøperi i Vika

Utsikt fra Victoria Terrasse ned mot Thunes fabrikkanlegg i Ruseløkkveien ved en festlig anledning en gang rundt 1900Foto: Oslo Museum<br>Foto: Oslo Museum
Utsikt fra Victoria Terrasse ned mot Thunes fabrikkanlegg i Ruseløkkveien ved en festlig anledning en gang rundt 1900
Anders L. Thune flyttet familiebedriften fra Rosenkrantzgaten 9 til nye lokaler i Vika, på tomten som i dag rommer Kommunenes hus. Her ble Thunes utviklet fra håndverksbedrift til industri, med gradvise utvidelser fra den første eiendommen i Ruseløkkveien til fabrikken hadde fasader mot både Munkedamsveien og Bakkegata. I løpet av 20-30 år vokste fabrikken ut av plassen og måtte flytte til langt større lokaler på Skøyen. All produksjon i Vika opphørte i i 1903.