Spigerverkets lager- og adjusteringshall

Den gamle Stålverksgata med ombygde Spigerverkshaller til venstre (RIksteateret) og nye bygg til høyre.Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Den gamle Stålverksgata med ombygde Spigerverkshaller til venstre (RIksteateret) og nye bygg til høyre.
Riksteateret og Rikskonsertene holder i dag til i Spigerverkets gamle jernlager og adjusteringshall som sto ferdig i 1958.  Adjustering er siste retting/finnish, kontroll og merking av produktene fra valseverket før lagring og uttransportering.

Hallen ble bygd som en forlengelse av valseverkshallene som strakk seg fra dagens motorveibro og nedover tett på elvebredden og delvis over elva. Over jernlageret lå verkets utstillingshall for gjenstander de laget - det man i dag ville kalt "showroom".

HAllen og Stålverksgata i Spigerverkets siste driftsårFoto: Rune Aakvik, Oslo Museum<br>Foto: Rune Aakvik, Oslo Museum
HAllen og Stålverksgata i Spigerverkets siste driftsår
Etter nedleggelsen av Spigerverket ble bygget omgjort til film- og TV-studio for NRKs egne dramaproduksjoner. TV-serien "Offshore" om livet på en boreplattform i Nordsjøen var blant de store produksjonene som foregikk her. Riksteateret tok i bruk bygningen til administrasjon og Oslo-scener for sine landsturnerende forestillinger i 2005.