Nyco på Lillestrøm

Foto: Nycomed / Norsk Teknisk Museum<br>Foto: Nycomed / Norsk Teknisk Museum
I 1956 gjorde Nyegaard & Co (Nyco) det største eiendomskjøpet til da i Lillestrøm da selskapet kjøpte Alfred Andersens fabrikk i Storgata i Lillestrøm. Da hadde Nyco alt leid andre etasje i bygget i fem år til produksjon av Globoid. Økt produksjon krevde større lokaler, og hele bygget ble kjøpt. Her ble Nyco værende til midt på 1980-tallet, da produksjon ble samlet på færre anlegg.