Nidars første fabrikk på Lade

Nidar lå på Lade på Lade fra 1914-1959Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum<br>Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
Nidar lå på Lade på Lade fra 1914-1959
Nidars første fabrikkbygning ble oppført i 1913/14 på Lade. Den nye fabrikken på Strindheim ble tatt i bruk i 1959.