Jarlsbergs Coca-Cola-fabrikk på Ensjø

Jarlsberg-fabrikken på Ensjø ble bygd ut gradvis med garasje for den store flåten av profilerte Coca-Cola-biler fra 1955, før et nytt tappeanlegg ble installert og tatt i bruk i 1959 og kontorfløy sto ferdig i 1961.

Fabrikken ble tegnet av arkitekt Arne Bjønness. Garasjen og tappehallen med sitt karakteristiske bølgeformede tak er typisk for 1950-årenes mindre industribygg, og er satt på Byantikvarens "gule liste" over verneverdige bygg.