Helly Hansen Renolit i Rygge

Helly Hansen satset på plast etter 1950. I 1970 gikk klesfabrikanten helt inn i plastindustrien i samarbeid med tyske Renolit, og bygde en fabrikk i Rygge som skulle forsyne sekslapet med den plastfolien den trengte, og dessuten produsere til andre markeder.

HHs mangeårige driftsdirektør, MB Landstad (ing. Magnus Brostrup Landstad 1905-1997) ledet oppbyggingen av fabrikken og satsingen på plast.

Renolitt på Rygge forble et deleid datterselskap av Helly Hansen til 1998, da fabrikken ble solgt til de tyske samarbeidspartnerne. Ikke lenge etter, i 2005, ble fabrikken lagt ned etter flere år med ulønnsom drift, ifølge de tyske eierne på grunn av markedssituasjonen (Aftenposten arkiv). 100 ansatte mistet jobbene da produksjonen stengte i 2006.

Coop kjøpte Renolittfabrikken og bygde det om til kjøpesenter som åpnet i 2007.Foto: Veidekke<br>Foto: Veidekke
Coop kjøpte Renolittfabrikken og bygde det om til kjøpesenter som åpnet i 2007.
Diskusjonen om gjenbruk av industriområde til et nytt kjøpesenter kom raskt blant politkere i Rygga og Moss. Det virket provoserende på de oppsagte arbeiderne at politikere også fra deres eget Arbeiderparti var mer opptatt av å diskutere kjøpesenter enn å berge industriarbeidsplassene. Bygningene ble til slutt delvis revet og bygd om til kjøpesenteret Rygge Storsenter som åpnet i 2007. (www.moss-avis.no)

I 2012 kom kjøpesenteret i den gamle fabrikken i søkelyset i TV Norges serie om uforklarlige fenomener, Åndenes Makt. Ansatte i butikker i senteret mente å ha opplevd uforklarligehendelser og kalde blaff gjennom butikken, som om noen strøk forbi.

Kan det ha vært gamle plastarbeidere på shopping, eller bare gjennomtrekk? TV Norges klarsynte ga ingen klare svar...(www.moss-avis.no)