Grorud Jernvarefabrikk avd. Sagdalen, Skedsmo

Groruds avdeling på SkedsmoFoto: Akershusbasen<br>Foto: Akershusbasen
Groruds avdeling på Skedsmo
Grorud Jernvarefanrikk var under voldsom ekspansjon i etterkrigsårene, og plassmangelen på Grorud var akutt. Forhandlinger med grunneierene i området, NSB, førte ikke frem før mange år senere, og direøtør Bratz så etter andre muligheter.

I Sagdalen i Skedsmo dukket en mulighet opp i et industribygg som var under oppføring, men som initiativtakerne ikke maktet å finansiere til fullførelse. Grorud kjøpte fabrkken i 1951, og flyttet sagbladproduksjonen sin dit i 1952.

Beliggenheten ved Øyeren og Nitelva gjorde fabrikken flomutsatt, og den ble flere ganger stengt og skadet av flom. I løpet av 1970-årene ble plassen for liten på Skedsmo. En ny fabrikk ble kjøpt på Årnes, og Skedsmo-avdelingen flyttet dit i 1977.