Fram Oljeklærfabrikk. Helly Hansen på Melbu

Helly Hansen på Melbu, Sjøgata 3Foto: Lars Sletjord / Museum Nord<br>Foto: Lars Sletjord / Museum Nord
Helly Hansen på Melbu, Sjøgata 3

I 1953 fikk ledelsen ved Helly Hansen i Moss et eksemplar av brosjyren “Hva er ... Hvordan virker... Nordnorge-planen” i hende i 1953. Regntøyprodusenten hadde allerede et nordnorsk brohode i form av en stor aksjepost i oljeklærfabrikken Fram på Melbu.

Ved inngangen til 1950-tallet var fabrikken fra Melbus glansdager blitt noe tilårskommen. Å drive etter mellomkrigsmetoder kunne ikke fortsette i en industri hvor kunststoffene gjorde sitt inntog. Produksjonen måtte legges om, og for ledelsen i Moss var det ingen selvfølge at det ville lønne seg å bekoste en slik opprusting på Melbu.

Nå øynet mossingene imidlertid en mulighet for skattelette og gunstige lån dersom de holdt seg nordpå, og de tok kontakt med direktør Reidar Carlsen. Ved å velge en slik fremgangsmåte med forhåndskonferanser og drøfting av planene var det lettere å utforme en søknad som falt i god jord. I søknaden ble det lagt vekt på modernisering og rasjonalisering av fabrikken på Melbu.

I tillegg ble det gjort klart at alternativet var nedlegging og tap av arbeidsplasser. Alt var gode nok argumenter til å sikre at Fondet ga støtte til nødvendige investeringer i anlegget i 1954. Dermed var de 40 arbeidsplassene på Melbu sikret.

Bedriften fortsatte imidlertid å leve både på Helly Hansens og på Utbyggingsfondets nåde. Da Helly Hansen i 1968 på nytt tok bedriftens fremtid opp til vurdering, ble fortsatt drift sikret ved at Reidar Carlsen personlig tok rask og knallhard affære, nå som direktør for Utbyggingsfondets etterfølger, Distriktenes Utbyggingsfond. Han troppet opp i Moss med sin ”kronprins” Leif Aune i følge, og fikk overtalt ledelsen til å holde hjulene i gang. 

Pakking av gassmasker på loftet på Fram - Helly Hansen på MelbuFoto: Moss by- og industrimuseum <br>Foto: Moss by- og industrimuseum
Pakking av gassmasker på loftet på Fram - Helly Hansen på Melbu
Til gjengjeld lovet Carlsen å sikre Helly Hansen kontrakter, og her koblet han både industriministeren og forsvarsministeren inn i saken. Resultatet ble at Fram fikk fortsette, med vesker til gassmasker som et nytt produkt.

Avdelingen på Melbu ble tilslutt lagt ned da Helly Hansen med ny distriktsstøtte bygde en større og mer moderne fabrikk i Finnmark. Plastkunnskapen ble brukt videre i noen år med kalesjeproduksjon, men Helly Hansen-epoken på Melbu var slutt.