Den opprinnelige smergelskivefabrikken på Foss

Foss Smergelskivefabrikk før første verdenskrigFoto: Akershusbasen<br>Foto: Akershusbasen
Foss Smergelskivefabrikk før første verdenskrig
Foss Smergelskivefabrikk ble etablert ved Foss i Gansdalen i 1898. Brødrene Anton og Kristian Foss startet bedriften etter at de hadde vært i Amerika og lært keramisk produksjon.

Foss, Gansdalen, FetFoto: Akershusmuseet<br>Foto: Akershusmuseet
Foss, Gansdalen, Fet
På Foss var det vannkraft til turbinen til reimdriften av maskineriet som brødrene bygget selv. Turbinen drev også en generator, en lysmotor som ga elektrisk strøm til fabrikken og de aller nærmeste bostedene.