Foss Slipeskivefabrikk

Foss Slipeskivefabrikk ble startet av to brødre med industrierfaring fra USA, som kom hjem og startet det som skulle bli en stor spesialfabrikk i Fet kommune. Fabrikken ble lagt ned i 1992.

Foss slipeskivefabrikk (Ingressbilde)

Fabrikken i Gansdalen i 1959. Fabrikken ble gjenoppbygd etter en brann i 1937 og sabotasjeakson under 2. verdenskrig.

Den første fabrikkbygningen står fortsatt i GansdalenFoto: Akershusbasen<br>Foto: Akershusbasen
Den første fabrikkbygningen står fortsatt i Gansdalen
Foss Smergelskivefabrikk, som bedriften opprinnelig het, lå ved Foss i Gansdalen og ble etablert i 1898. Brødrene Anton og Kristian Foss startet bedriften etter at de hadde vært i USA og lært keramisk produksjon. Anton Foss startet en fabrikk i nærheten av Seattle, Washington, Pacific Emery Wheel Company. Etter hjemflytting til Norge ble den amerikanske fabrikken solgt. Fabrikken var fortsatt i produksjon i 2012 under navnet Pacific Grinding Wheel i Marysville i Washington.

Fabrikken i Gansdalen ca. 1920Foto: Akershusbasen<br>Foto: Akershusbasen
Fabrikken i Gansdalen ca. 1920
Brødrene Foss var også engasjert i fabrikkdrift på Råmyra i Gansdalen, der de grunnla Fet Jernvarefabrikk i 1911. Denne flyttet senere til Grorud og ble Grorud Jernvarefabrikk. Foss Slipeskivefabrikk overtok lokalene på Råmyra.

Produksjon av slipeskiver var svært viktig for alle sagbrukene i landet, og slipeskivefabrikken traff godt med sien spesialprodukter. De eksporterte også til Polen, Canada, Russland og flere andre land. Fabrikken var en meget viktig arbeidsplass i Fet.

Sabotert av "Pelle"

Under krigen var fabrikken på Råmyra utsatt for en sabotasjehandling. Den kjente kommunistgruppa kalt "pelle-gruppa" etter lederen Ragnar Solie, dekknavn Pelle, slo til mot deler av det tekniske anlegget i fabrikken 7. august 1944. Bakgrunnen var at "Pelle" tenkte at det å sette selv små slipemiddelfabrikker ut av spill ville skape flaskehalser for annen produksjon av krigsmateriell.

Det lå dessuten et øvelsesmoment i dette: En liten aksjon mot en avsides fabrikk skulle gi erfaring for de større aksjonene som var planlagt. 23. november samme år kom de store samordnede aksjonene med bombingen av fire skip ved Akers Mek. som den største.

Aksjonen i Fetsund gikk ikke så bra. 26 år gamle Sverre Steen som skulle koble sprengladningen inne i en av ovnene i fabrikken ble drept momentant da ladningen gikk av før den skulle. De tre andre i gruppa kom seg tilbake til Oslo, oforstyrret av politiet som hadde kjørt av veien under utrykning fra Lillestrøm. Fabrikken fikk bare ubetydelige skader.

Oppkjøp og nedleggelser

Foss kjøpte konkurrenten Den Norske Slipeskivefabrik i Nydalen i Oslo i 1986. Denne manøveren utløste økonomisk tilskudd og billige lån fra Akershus Fylkes næringsfond for å etablere nye industriarbeidsplasser i Fet. Alle de 30 ansatte i Oslo ble tilbudt overgang til fabrikken i Fet, som da ble den eneste produsenten av slipeprodukter i Norge.

Kort tid etter ble Foss offer for tilsvarende oppkjøp av en større konkurrent: nederlandske Flexovit var en betydelig støre aktør, og Foss hadde også hatt produkter fra dem i sitt sortiment som agent for nederlenderne. I 1989 kjøpte nederlenderne den siste norske produsenten, etter at Foss-fabilien hadde slitt med økonomien i selskapet gjennom det meste av 1980-tallet som følge av økt konkurranse fra bl.a. Flexovit.

De ansatte på Fet så på nederlenderne som en redning fra den nedleggelsen som hadde truet. Økonomien gjorde da også et oppsving, og nederlenderne fikk ettergitt alle lån fra næringsfondene. Men på samme måte som Foss selv hadde kjøpt Oslo-konkurrenten og samlet og rasjonalisert produksjonen i Fet, gikk det ikke lang tid før nederlenderne gjorde det samme med den norske fabrikken. I 1992 ble slipekivefabrikken på Fet langt ned.

Akershus Museum dokumenterte produksjonen ved bedriften før nedleggelsen.

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum

Den opprinnelige smergelskivefabrikken på Foss

Foss Smergelskivefabrikk før første verdenskrigFoto: Akershusbasen<br>Foto: Akershusbasen
Foss Smergelskivefabrikk før første verdenskrig
Foss Smergelskivefabrikk ble etablert ved Foss i Gansdalen i 1898. Brødrene Anton og Kristian Foss startet bedriften etter at de hadde vært i Amerika og lært keramisk produksjon.

Foss, Gansdalen, FetFoto: Akershusmuseet<br>Foto: Akershusmuseet
Foss, Gansdalen, Fet
På Foss var det vannkraft til turbinen til reimdriften av maskineriet som brødrene bygget selv. Turbinen drev også en generator, en lysmotor som ga elektrisk strøm til fabrikken og de aller nærmeste bostedene.