Norsk Fiberpels AS i Fredrikstad

Helly Hansen ble på 1950-tallet en hovedkunde for det nystartede Norsk Fiberpels i Fredrikstad. Helly Hansen kjøpte seg opp i selskapet, som i realiteten ble et datterselskap for Mosseselskapet.

Fiberpels ble et mye brukt foringsstoff for regnklær, arbeidstøy, vinterklær osv., som bl.a. Helly Hansen produserte.

Norsk Fiberpels AS la ned produksjonen i Fredrikstad i 2004 og flyttet produksjonen til Helly Hansens fabrikk Fibra Polska i Polen. 25 ansatte mistet jobben. Om begrunnelsen for flyttingen sa den norske fabrikksjefen bl.a. til NRK:

- Arbeidsmentaliteten er mye bedre i Polen enn i Norge, og det er mindre fravær her. Det blir slik ettersom polakker har mindre sosial sikkerhet enn nordmenn, sier Larsen til Aftenposten.

En produksjonsmedarbeider i polen tjener i gjennomsnitt 2600 kroner i måneden, men enkelte tjener noe mer fordi fabrikken tilbyr akkordlønn. Og de ansatte gleder seg over Polens EU-medlemsskap.