Evalet-fabrikken på Lørenskog

Foto: Akershusbasen<br>Foto: Akershusbasen
Den voldsomme ekspansjonen i virksomheten under byggeboomen på 1950-tallet førte til behov for nye lokaler. I 1960 ble det bygd en stor fabrikk på Rolvsrud i Lørenskog, hvor det ble startet produksjon av større produkter som kjøkkeninnredninger og garderober. Det ble også bygd lager der. Det ble over 300 arbeidsplasser ved fabrikken i Lørenskog på det meste.

I 1968 brant anlegget, og særlig lageret med ferdigvarer ble rammet. Ingen kom til skade, og fabrikken kunne relativt raskt komme i gang igjen.

Etter fusjonen mellom Nordia og Emaljefabrikken til NOREMA, kom Jevnaker til å bli det nye hovedstedet for produksjon. Rolvsrudanlegget holdt likevel tritt helt til konsernet ble hardt rammet av den økonomiske krisen på slutten av 1980-tallet. I 1988 ble all virksomhet samlet på Jevnaker, og Rolvsrudfabrikken ble nedlagt. 80 mistet arbeidet i Lørenskog.

Den forlatte Evalet-fabrikken på Lørenskog, foto 2917Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Den forlatte Evalet-fabrikken på Lørenskog, foto 2917
Fabrikken ble solgt og brukt til bl.a. lager for Nor-Cargo. I 2001 ble bygget igjen rammet av brann, men det brukes fortsatt til diverse lagerformål.

Noremas fabrikk på Jevnaker ble lagt ned i 2009, mens dagens hovedkontor for Norema igjen ligger i Lørenskog. Herfra administreres salg og markedsføring av produkter som i dag produseres i utlandet.