Brekke Bruk

Foto: Norsk Teknisk Museums samling<br>Foto: Norsk Teknisk Museums samling
Brekkedammen på Kjelsås var i århundrer første mulighet for å utnytte Akerselva som transportåre og kraftkilde for kverner og sager. Brekkesaga (Brække Brug) ble startet av Løvenskiold på 1800-tallet. Det ble skåret grove og fine dimensjoner på to sager på hver sin side av fall nr. 2 i Akerselva.

Produktene ble kjørt til Vækerø med hest og vogn for utskiping. Etter at Gjøvikbanen ble anlagt kunne trelasten fraktes fra Kjelsås til havna med jernbane. Det førte til et oppsving for saga, og den var på sitt største på 1930-tallet med 90 ansatte. I 1965 ble saga nedlagt da Løbvenskiold moderniserte og samlet produksjonen på Fossum. Fløting som transportmiddel for tømmeret fra Nordmarka hadde da utspilt sin rolle, og bruken av Akerselva og Nordmarksvassdragene som transportåre tok slutt.  

Sagbruksområdene rudt Brekkedammen ble utviklet til andre industriformål, boliger og ikke minst et nytt grøntområde som i dag er et populært friområde med badeplass i Akerselva, rett ved Norsk Teknisk Museum.