Asola i Vestby

Asolafabrikken rett ved Vestby stasjon sto ferdig i 1965Foto: Akershusbasen<br>Foto: Akershusbasen
Asolafabrikken rett ved Vestby stasjon sto ferdig i 1965
I 1965 forlot Asola Oslo og satset stort på en ny fabrikk i Vestby. Den var på nær 10000 kvadratmeter, og et stort rasjonaliseringsopplegg lå til grunn for planleggingen. Nye lokaler, nye maskiner og en rasjonell struktur ga håp om økt lønnsomhet både ved økt prosukjson og redusert bemanning fra ca. 120 arbeidere til 70 arbeidere.

Planen var å fortsette med sjokolade og sukkervarer, men anlegget på Vestby åpnet også for muligheter for andre typer av næringsmiddelproduksjon. Hemmelighetsfullt ble det i Aftenposten i 1965 antydet store eksportmuligheter ved at en stor amerikansk kjede hadde tatt opp Asola-produkter i sitt sortiment. Næringsmiddeleksport til USA var ingen liten sak...

Satsingen på Vestby medførte stor kapasitetsøkning, som ikke lot seg utnytte fullt ut. Det store USA-eventyr ser ut til å ha uteblitt. Dermed ble også lønnsomheten dårlig. Det ble da innledet samarbeid i bransjen, bl.a. med Kiellands Dropsfabrikk som overtok en del produkter, bla IFA-pastillen.

I 1968 kom en ny storindustriell eier inn da Tiedemanns Tobakk overtok Asola. Tiedemann ventet nedgang i tobakk, og satset på annen industri, bl.a. næringsmidler og snacks. Storkonsernet kunne bidra til økt utnyttelse av Vestbyanlegget.

I 1974 be den siste ASOLA-sjokoladen produsert. Ved nedleggelsen av sjokoladeproduksjonen ble produksjon av hundefor og havrenøtter ved Stavanger-fabrikken No-Ko, som også var kontrolelrt av Tiedemanns, flyttet fra Stavanger til Asola-fabrikken i Vestby. Tiedemanns utnyttet restkapasiteten til pakking av tobakksvarer.

Asola i Vestby fortsatte som prodsent og markedsførere av kattemat og hundefor, bl.a. Snøgg hundefor, og snacks og frokostblanding som gylne havrenøtter. I 1985 ble alt dette overtatt av Nestle Norge.