Trengereid Fabrikker Avd. Solheim

I 1910 byggjer Karl Jebsen ein ny fabrikk på Solheim utanfor Bergen: Karl Jebsens Baand- og Lidse-Fabrik.

Den første fabrikken på Solheim i 1911.

Den første fabrikken på Solheim, 1911 (Foto: Bergen Byarkiv, A-2937)

Trengereid Fabrikker avd. Solheim (udatert).Foto: Ukjend<br>Foto: Ukjend
Trengereid Fabrikker avd. Solheim (udatert).
I 1910 byggjer Karl Jebsen ein ny fabrikk på Solheim utanfor Bergen: Karl Jebsens Baand- og Lidse-Fabrik.

I 1915 går den inn i aksjeselskapet Trengereid Fabrikker. I starten er det eit lite bygg, men fabrikken vert bygd ut i fleire trinn dei neste tiåra. I 1950 er den eit moderne fabrikkbygg med 12 000 kvadratmeter golvflate.

Grunnlagt: 1911

Avviklet: 1999

Adresse: Fjøsangerveien 50, 5059 Bergen