Rune Aakviks bilder fra Spigerverket rett før nedleggelsen i 1989

Mot Bikkjetorget, Christiania Spigerverk i Nydalen, 1989

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Stålverksgata i Nydalen, Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Arbeider ved Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Klargjøring for tapping i stålverket, Christiania Spigerverk i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Øse på vei fra ovn til tappin, stålverket i Christiania Spigerverk i Nydalen, siste sesong før stenging i 1989

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Tappehallen i Christiania Spigerverk, 1989

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Støpemaskin i Christiania Spigerverk, Nydalen, 1989

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Valseverket ved Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Valseverket ved Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Valseverket ved Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Jernlageret ved Christiania Spigerverk i siste sesong før nedleggelsen i 1989.

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Christiania Spigerverk sett fra øst mot vest, 1989

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Christiania Spigerverks administrasjonsbygning, 1989

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)

Akerselva i Nydalen mot Christiania Spigerverk sett fra nord i 1989

(Rettigheter: Rune Aakvik, Oslo Museum)