Personer

I denne seksjonen finner du en inngang til personer med tilknytning til norsk industrihistorie og bedrifter i oversikten.

 • Berntsen, Thorbjørn

  Skipsrørlegger Thorbjørn Berntsen på Akers Mek. ble en av fagbevegelsens sentrale tillitsvalgte, først som klubbformann i Aker og leder i Oslo Jern og Metall på 1960-tallet, og politiker som møtende vara og fast stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 1971 til 1997, nestleder i partiet og statsråd i miljøverndepartementet fra 1990 til 1997.
 • Glad, Karl

  Juristen Karl Glad ble ansatt i Aker i 1972, og satt som toppsjef for konsernet fra 1980 til 1991. Gjennom hele 1990-tallet var han adm.dir. i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Har også hatt en rekke styreverv.
 • Olsen, Fred (Thomas Fredrik)

  Sjømann og skipsreder, en av foregangsmennene inne norsk skipsfart i overgangen fra seil til damp i årene rett før og etter 1900. I 1917 overtok han også aksjemajoriteten i Akers Mek. Verksted, som særlig etter at Fred Olsen Jr. (sønnesønn) overtok i 1955 ble utviklet til et av Norges mest moderne verftskonsern.
 • Røkke, Kjell Inge

  Kjell Inge Røkke ble på kort tid etter 1994 en av Norges mest omtalte personer, og største industrieiere.