Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Sande Tresliperi og Sande Paper Mill

    Treforedlingsbedrifter som var hjørnesteiner i industrien i Sandebukta i Vestfold. Etter siste konkurs i 2002 blir industriområdet forvandlet til en ny "by" ved Sandebukta, Nordre Jarlsberg Brygge.