Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Sørlandets Kemiske Fabrik A/S

    En av fire såpefabrikker som befant seg i Kristiansand i 1953. Mens de tre andre var lokalisert til Lund, lå denne nede i selve byen, i kvadraturen.