Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Oslo Bølgepappfabrikk

    Firmaet hadde fabrikk i Røyken hvor det fremstilte alle sorter bølgepapp og bølgepappemballasje.