Oslo Bølgepappfabrikk

Firmaet hadde fabrikk i Røyken hvor det fremstilte alle sorter bølgepapp og bølgepappemballasje.

Grunnlagt: 1929

Adresse: Bygdø Alle 59

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957