Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Johs. Krogstie A/S

    Gravøranstalt og stempelfabrikk. Firmaet produserte gummistempler, gummiklisjeer og utførte gravering i gull, sølv, stål og andre metaller.