Johs. Krogstie A/S

Gravøranstalt og stempelfabrikk. Firmaet produserte gummistempler, gummiklisjeer og utførte gravering i gull, sølv, stål og andre metaller.

Grunnlagt: 1893

Antall ansatte: 11 (1938),18 (1956)

Adresse: Storgt. 9

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957