EIS-Eidsfos industrihistoriske samlinger

Eidsfoss har eget museum; Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger. Museet eies av en stiftelse som arbeider for å belyse historien til jernverkssamfunnet på Eidsfoss og å vise produkter fra Eidsfos Verk. Museet drives i samarbeid med Nord-Jarlsbergmuseene som ivaretar det faglig ansvaret. I regi av Nord-Jarlsbergmuseene, Eidsfoss Industrihistoriske samlinger og Hof historielag er det foretatt en rekke dokumentasjons- og innsamlingsarbeider. Gjenstander fra verkets produksjon er stilt ut i museet. Gamle foto er sikret og bevart i regi av Nord-Jarlsbergmuseene. Verkets tidlige historie er formidlet på egen nettside: (http://www.museumsnett.no/jarlsbergmuseum/eidsfoss/index.html). På Nord-Jarlbergmuseenes hjemmeside finnes også en fotoutstilling som viser arbeidsoperasjoner i jernstøperiet (1930-tallet). Verkets arkiv er dels å finne på Riksarkivet, Oslo, samt på verkets eget kontor. Arkivet er ordnet i regi av Nord-Jarlsbergmuseene i samarbeid med Fylkesarkivet for Vestfold.