Fargeriet ved Nydalens Compagnie

Øverst i Nydalen tett inntil dammen ligger et merkelig hus av murstein. Huset er lite, men har et høyt tårn. Huset ble bygd for å riomme fargeriet til tekstilfabrikken Nydalens Compagnie.

Fargeriet ble bygd i 1867 og tårnet ble innredet med rotasjon slik at det fargede garnet kunne henge der og tørke.  Huset er utvidet i gammel stil i 1935 og 1944.

Fargeriet var det eneste stedet på fabrikken hvor det arbeidet det bare menn. Det var menn som farget garnet som kvinnene brukte til spinning og veving. 

For å farge måtte man ha god kunnskap om farger og ofte ble det hentet inn spesialkompetanse fra England for å lære opp nordmenn. 

I begynnelsen brukte fargerne naturfarger, men fra ca. 1860 ble det vanligere med syntetiske farger. De dyreste fargene var lilla og blåfargen indigo. Det fantes flere typer blåfarger, men indigo var den beste og dyreste. En annen blåfarge var ”brissel” som var malt fra brasiltre. Tidlig på 1800-tallet var det en brisselmølle som lagde brissel i Nydalen.  Brissel ble kalt ”fattigmannsblå” for klærne farget ofte av på kroppen. 

Tekstil var lenge den viktigst industrien i Nydalen og i fossene lenger nede i elva.  Etter 2.verdenskrig måtte store deler av tekstilindustrien gi tapt for utenlandske konkurrenter.  I 1967 ble Nydalens Compagnie nedlagt.  I dag leies bygningene ut til forskjellige firma. 

I dag holder blant annet Nydalen Kunstskole til i fargeriet.