Remfabrikken utdypende

Hvordan remmer kan bli storindustri? Se for deg en maskin i et hjørne av et stort fabrikklokale, eller i kjelleren, og tjue verktøy og apparater som skal drives av den ene maskinen. Kraften blir overført med akslinger og remmer. Remmer kunne gå fra en turbin i kjelleren helt opp til en vevstol på loftet, og tvers over rommet oppunder taket. Remmene holdt hjulene i gang i de tusen norske fabrikker. Og mange av dem ble lagd på Den Norske Remfabrikk ved Akerselva. Først i 2010 ble Remfabrikken lagt ned i Norge. Den var da eid av finske Metso, og hadde fabrikk på Kongsvinger som produserte transportbånd. Alt fra bagasjebånd på flyplassen til transportbånd i gruver, steinknuseverk, asfaltmaskiner osv. ble produsert der.

Lest av Duc Mai-The 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.