Bjølsen Valsemølle

Bjølsen Valsemølle fra 1884 er i dag den eldste bedriften fortsatt i drift ved Akerselva. Den representerer også den lengste tradisjonen for hva elva har vært brukt til: Maling av korn. Dette ble fallene i Akerselva brukt til alt i middelalderen. Dagens produksjon foregår i de samme lokalene som i 1884, med varemerket Regal og eid av svenske Lantmännen. Valsemøller slo igjennom på 1880-tallet, og revolusjonerte produksjonen av matmel. Teknologien var svært effektiv, men dyr. Kun de store anleggene overlevde. De gamle kvernsteinsmøllene ved Akerselva og andre steder i landet ble erstattet av industrimøller hvor kapitalsterke eiere og rasjonell produksjon var nødvendig. På Bjølsen i Oslo og i Bergensområdet kom de største av disse møllene. Fremdeles produseres det meste av matmelet for Østlandet i disse bygningene, de eldste fra 1890-årene. Siloene fra 1939 er typisk eksempel på "industri-funkis".

Lest av Ingrid Vollan 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.