Nydalens Compagnie

Turen langs Akerselva mellom Kjelsås og Nydalen går gjennom skogen i Grandalen. Det gir oss et inntrykk av hvordan det var her før industrialiseringen: Fredelige skogområder langt fra byen. Nydalsfossen er den øverste naturlige fossen i Akerselva. Her var tidlig bygd sager. Nygård sag lå på vestsiden, og Grefsen sag på østsiden. I 1845 kom den første store tekstilfabrikken bygd etter engelsk mønster. Adam Hiorth kjøpte vannrettighetene i Nydalen og tomt til å sette opp et spinneri. Sivilingeniør Oluf Roll tegnet den første bygningen, som sto ferdig i 1847. Roll tegnet også et nytt spinneri litt lenger opp i elva i 1856. Nesten tjue år etter at spinneriet ble grunnlagt ble det bygd et veveri ved siden av det nye spinneriet. Nå kunne bedriften lage stoffer av den bomullstråden som ble produsert, og den skiftet navn til Nydalens Compagnie. Det skulle bli Norges største tekstilfabrikk. De store fabrikkbygningene er godt bevart. Den mest iøynefallende bygningen på fabrikkområdet er veveribygningen fra 1865, kalt Gamle Væveri, med klokke og årstallet 1864 i den store fasaden ut mot plassen under motorveibrua på Ring 3. Arkitekten for denne bygningen var Peter Høier Holtermann. Han har blant annet tegnet hovedbygget ved Landbrukshøyskolen på Ås, Christiania Seildugsfabrik lenger ned langs elva, flere kirker og arbeiderboliger.

Lest av Duc Mai-The 2012. Tekst og innspilling er lisensiert Norsk Teknisk Museum, og kan fritt deles ikke-kommersielt mot tydelig kildehenvisning. Kan ikke brukes kommersielt, redaksjonelt, i kringkasting e.l. uten samtykke.