European Route of Industrial Heritage (ERIH) - Anchor Point Oslo

Industrikultur er en viktig del av Europas kulturarv. Det arbeides over hele Europa med å bevare og dokumentere industrihistorie og arbeiderkultur. I de fleste land legges det til rette for opplevelser av industriens kulturminner i store og små turistattraksjoner.

ERIH er en felles attraksjonslogo fra et samarbeidsnettverk for museer og reiselivsaktører som deler en felles interesse for industrikultur. På ERIHs nettsted www.erih.net får du en god oversikt over de viktigste industrielle kulturminnene i Europa, og et godt verktøy for å planlegge besøk til disse.

Norge er representert med flere "ankerpunkter" i den europeiske industrihistoriske løypa. I Oslo er det Norsk Teknisk Museum som er utgangspunktet for tilrettelagt oppelevelse av særlig det industrihistoriske landskapet langs Akerselva.

I Europeisk sammenheng er Akerselvas industrihistoriske landskap helt unikt og svært verdifullt av mange grunner:

  • Foto: zOvenfra / Norsk Teknisk Museum<br>Foto: zOvenfra / Norsk Teknisk Museum
    Akerselva er den eneste typiske industi-elv som renner tvers gjennom en hovedstad  - med start og slutt innenfor bygrensene. Man kan faktisk vandre langs hele løype på en overkommelig spasertur!
  • Elva er videre helt spesiell i representasjon av ulike industrigrener og tidsepoker. Her er 1700 tallets industribygg av tre, her er 1800-tallets typiske fabrikker av rød murstein med jernsprossede vinduer, shed-tak og høye murte fabrikkpiper, og her er moderne industribygg fra industrialismens senere faser og dagens eksisterende industri.
  • Her er bevarte miljøer av arbeiderboliger fra ulike epoker.
  • Her er mange spor av teknisk infrastruktur med demninger, broer, rørgater og dammer.
  • Gjenbruk av industriområdene til nye formål er typiske og godt egnet til å studere avindustrialiseringsprosesser og gjenbruk av storbyers industriområder.
  • Elva er tilrettelagt med turstier og parkanlegg, museer og andre institusjoner som bevarer og formidler industrihistorien, og kafeer og kulturtilbud langs hele elva fra Kjelsås til Bjørvika.

Spennende opplevelser i hele Europa

Zeche Zollverein, Essen Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Zeche Zollverein, Essen
Blant de mange europeiske kulturminneattraksjonene på ERIH-kartet er kanskje Ruhrgebiet det mest profilerte de siste årene. Det tidligere utskjelte tungindustriområdet i hjertet i Tyskland ble i 2011 som første region en "Europeisk kulturby", takket være den store satsingen på utvikling av kulturtilbud og reiselivsprodukter basert på de mange industrikulturminnene i området.

Les mer om Ruhr og "Route der Industriekultur" på ERIHs nettsider