Oslo Plissé-Fabrik

Firmaet utfører plissé, broderi, navning, all slags spesialsøm, stoffknapper, klubbmerker, faner, bannere osv.

Grunnlagt: 1902

Antall ansatte: 50 (1956)

Adresse: Nedre Slottsgate 25

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957