Øystein Nielssen

Firmaet leverte utstyr til hoteller, restauranter og kafeer. I tillegg solgte firmaet manufakturartikler.

Grunnlagt: 1937

Adresse: Rådhusgt. 1/3

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958