Jøtul A/S

Kværners jernstøperi i Lodalen ble i 1916 solgt ut som et eget selskap som drev produksjon av støpejernsovner. I 1920 ble varemerket Jøtul tatt i bruk, og ble Norges mest kjente merke for vedovner. I 1982 ble fabrikken i Oslo nedlagt, og all produksjon samlet i Fredrikstad.

jotul (Ingressbilde)

Jøtul i 1957, Foto: Oslo Byarkiv

Kværner Ovnstøperi ble startet opp av Herman Anker i 1916. Anker hadde gjort karriere i Kværner, og overtok ovnsproduksjonen, som han hadde fattet spesiell interesse for. De lange tradisjonene for utforming, utsmykning og produksjon av ovner i Norge var et aspekt han interesserte seg for, det andre var moderne markedsføring. Jøtul-navnet ble tatt i bruk i 1920 for et eget selskap som skulle markedsføre ovner for både Kværner Ovnstøperi og flere støperier på Østlandet.

I de økonomisk turbulente 1920-årene fikk Kværner og Jøtul store problemer med lønnsomheten. Da Herman Anker også døde brått i 1926, 36 år gammel, var fremtiden for Jøtul uviss. Ankers kompanjong, den to år yngre Johs Gahr, klarte imidlertid å berge bedriften gjennom krisen, og med en stor satsing på modernisert produksjon, produktutvikling og markedsføring, samt at hjemmemarkedet bedret seg betraktelig på 1930-tallet, ble Jøtul en moderne storprodusent av ovner, ledende i Skandinavia. Fra 1935 het bedriften bare Jøtul.

Familien Gahr solgte Jøtul til Norcem i 1977, og ovnsproduksjonen fikk en tiltrengt satsing på internasjonal orientering. Året etter kjøpte Norcem også Krøkerøy Jernstøperi ved Fredrikstad, og bygde ut produksjonslinjen her. Samtidig var fremtidsplanene for fabrikken i Oslo uviss. Det var et stort behov for modernisering, og da markedet ikek utviklet seg så positivt som Norcem hadde håpet da de lovet å holde liv i begge produksjonsanleggene, ble fabrikken i Oslo lagt ned i 1982. Med det forsvant også 350 arbeidsplasser.

Grunnlagt: 1853 / 1916

Avviklet: 1982

Antall ansatte: 700 (1970)

Adresse: Enebakkveien 69

Kilde: Oslo Adressebok 1955, www.jotol.no, www.eikaberg.no,