J.A. Johansen A/S

Firmaet begynte som finmekanisk verksted for reparasjon av spesialsymaskiner. Etter hvert overtok firmaet flere maskinagenturer.

Sy- og strikkemaskiner

Adresse: Torvgt. 10

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957