Gerners Konfeksjonsfabrikk A/s

Firmaet ble opprettet under navnet A/S Gerner & Heftye. Firmaet produserte først og fremst kjoler som i hovedsak ble solgt til detaljister utenfor Oslo.

Grunnlagt: 1934

Antall ansatte: 45 (1956)

Adresse: Rosenkrantzgt. 20

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958