Erik Berg & Oppegaard A/s

Agenturforretning

Erik Berg & Oppegaard, agenturforretning ble opprettet i 1878 av Erik Berg. Han overtok i 1879 agenturet for Christensen & Co (Laurvig Glasværk) og senere salgsagentur for de sammensluttede Moss-, Bergens- og Laurvigs glassverker. I 1884 overtok firmaet hovedagenturet for Oslo og omegn for Bergens Brandforsikringsselskab. I 1922 ble Mogens Oppegaard opptatt som kompanjong, samtidig som firmaets navn ble forandret. Virksomheten ble utvidet til å omfatte agenturer i bryggeriartikler, humle, maltbygg og bryggerimaskiner.

Grunnlagt: 1878

Adresse: Rosenkr.gt. 10

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958