Den Norske Næringsmiddelfabrik

Fabrikken på Skøyen som ble innlemmet i ALs medisinfabrikk, startet før AL som mineralvannsfabrikk. Denne produksjonen ble erstattet av landets første makaroni- og spagettifabrikk, som lanserte dette produktet i Norge under merkenavnet Sopps. Makaronifabrikken ble overtatt av AL og flyttet til Elverum, der den forble som datterselskap for medisinkonsernet til den ble solgt til Rieber i 2006. Den gamle fabrikken på Skøyen ble erstattet av nye kontor- og fabrikklokaler for AL i 1960. Disse bygningene ble revet i 2017.

Mineralvannfabrikken Kilden var et andelslag med mange medlemmer blant landets kjøpmenn, som gjennom laget fikk tilgang på oppskrifter, varemerker og delvis produksjonsanlegg i en tid hvor det ble etablert svært mange små og store brusfabrikker ove rhele landet. Mineralvannfabrikker som bar Kilden-navnet fantes bl.a. i Mysen, Fredrikstad, Porsgrunn, Tønsbarg, Gol og Narvik. Og altså på Skøyen i Oslo.

På grunn av overetablering av brusfabrikker ble fabrikken på Skøyen raskt tatt i bruk til noe helt annet: Norges første makaroni- og spagettifabrikk. Den kjente sopp-ekspert og oppfinner av Viking-melk, Dr. Sopp på Kapp, lot gründerne få bruke hans navn på produktet, som en garanti for et næringsrikt produkt.

Den smått eksentriske Dr.Sopp var en mediekjendis i sin samtid, og en troverdig kilde for landets husmødre nå det kom til å modernisere sine kokekunster. At han var rett mann til å promotere pasta for potet-folket i nord viser seg i at Sopps fortsatt er et ledende pastamerke i norske matvarebutikker.

Det ble etablert et eget firma eid av Mineralvannfabrikken Kilden: Den norske Næringsmiddelfabrikk. De satte i gang produksjon av dette moderne produktet på Skøyen, og drev mye reklame rettet mot husmørdene for å innarbeide makaroniens fortreffelighet. Det var i første rekke makaroni som slo an - spagetti tok det nok litt mer tid å venne nordmennene til å like.

Makaronifabrikken på Skøyen lå farlig nær en nabo med vind i seilene. Apotehkernes Laboratorium (A.L.). A.L. trengte mer plass, men Kilden ville ikke selge makaronifabrikken. Da kjøpte A.L. seg inn i andelslaget Kilden, overtok makaronifabrikken og påtok seg videre produksjon av Sopps-produktene, og markedsføring gjennom A.L.-selskapet Nopal, som solgte A.L.s merkevareprodukter. "Kilden-raidet" i 1961 omtales som et av de første fiendlige oppkjøp i norsk næringslivshistorie.

Dette ble en vei inn i bredere matvareindustri for medisinselskapet A.L. I 1978 ble det med støtte fra Distriktenes Utbyggingsfond bygd en ny fabrikk på Elverum, og bygget på Skøyen erstattet med nye bygninger som A.L hadde behov for. Pa Elverum alt samlet av det A.L og DNN hadde kjøpt opp av næringsmiddelindustri, blant annet Black Boy krydder, Ming ris og Sopps pasta.

DNN og Nopal forble et datterselskap av A.L til 2003, da de ble solgt til bergenske Rieber. I 2012 ble Riebers næringsmiddelindustrier som Toro og fabrikken på Elverum solgt til Orkla. Pr. 2017 er fabrikken på Elverum fortsatt i drift under Orkla.

Grunnlagt: 1913

Adresse: Tomtegaten 8 / Harbitzalleen 5 fra 1913 / Elverum