Didriksen papirindustri A/S

Firmaet hadde trykkeri, bokbinderi og linjeranstalt og produserte vanlige trykksaker, protokoller, kartotekkort, skillekort, vertikalmapper, løsbladskjemaer og skjemaer for bokholderimaskiner.

Produksjon av protokoller, skilleark, skjemaer etc. 50 ansatte

Grunnlagt: 1928

Antall ansatte: 50 (1957)

Adresse: Apotekergt. 31

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957