Colbjørnsen & Co. A/S

Tidligere bilforretning og importør i Oslo. Forhandlet tidligere særlig vinterutstyr, snowmobiler m.m., dieselmotorer for industrien. Hadde også eget verksted med en viss produksjon av bl.a. spesialploger.

Colbjørnsen var i nyere tid forhabdler av bl.a. Bombardier snowmobiles og snøscootere, Peugeot scootere, Kawasaki motorsykler og en rekke flere merker.

Etter 2000 mistet firmaet flere agenturer, og presset på forhandlerne mot å selv bekoste markedsføring etc. medførte redusert lønnsomhet. I 2006 mistet de fem siste ansatte i firmaet jobben da firmaet ble lagt ned.

Grunnlagt: 1916

Antall ansatte: 30 (1957)

Adresse: Kirkegt. 19 / Stavangergt. 42

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 | http://www.bike.no/nyheter/kroken-pa-dra-for-colbjrnsen-co-2193