Alfa Skofabrik A/S

Fabrikken spesialiserte seg til å begynne med på finere dame- og barnesko. I dag er Alfa først og fremst jakt- og fjellsko, militærstøvler, arbeids- og vernesko, samt bundadssko. Fabrikken startet i Oslo, men flyttet til Brandbu på Hadeland i 1956 der den var i produksjon til 2007. Etter dette har Alfa vært et varemerke- og salgsselskap med produksjon utenlands.

Alfa skofabrikk, utstilling 1952 (Ingressbilde)

Alfa på skomesse på Hotell Continental i 1952

Alfa Skofabrikk ble startet som AS i 1932 med Maurice Christensen som hovedeier. Mot slutten av 1930-tallet hadde fabrikken en produksjon på 1200 til 1500 par damesko og barnesko pr. uke. Firmaets varer ble solgt over hele landet. Firmaet eide også Bambi Skofabrikk på Brandbu og hadde datterselskapet A/S Omega for fremstilling av tresko.

I 1956 ble Einar Stuhaug eneeier etter å ha vært medeier og salgssjef i Alfa siden 1932. Han satset for fullt på Brandbu-fabrikken, og Alfa i Oslo ble lagt ned. På det tidspunktet var det over 700 ansatte i skofabrikkene.

Ansvarlig for flyttingen til Brandbu og sammenslåing av BAmbi-fabrikken der med hele fabrikken fra Oslo var Jacob Ihlen (1927-2010). Han hadde allsidig skofaglig erfaring, og et års studieopphold i USA med støtte fra Marshall-hjelpen. Han forble Alfas daglige leder helt til han gikk av med pensjon i 1992, og har en stor del av æren for at Alfa klarte seg i mange tiår gjennom en turbulent tid for norsk skoindustri. Han var foruten fabrikksjef også hovedansvarlig for design av skomodeller, noe fabrikken fikk designpriser for flere ganger i løpet av 1960-årene.

Flyttingen var begrunnet i det var forventet at det ville bli vanskelig å skaffe arbeidskraft i Oslo. Det var også høyere lønnsnivå i Oslo enn i distriktene. Først seinere kom statlig indutsripolitikk inn som begrunnelse for å flytte til distriktene og satse på utvidelser der. Distriktenes Utbyggingsfond (DU, senere SND) kom også etter hvert inn som en finansieringskilde for fabrikken på Brandbu, blant annet ved utvidelser og gjenoppbygging etter en ødeleggende brann i 1976.  

Alfa skofabrikk, Brandbu

Hadelandsnaturen og skofabrikken i midtenFoto: Normann / Hadeland Folkemuseum<br>Foto: Normann / Hadeland Folkemuseum
Hadelandsnaturen og skofabrikken i midten
Alfa Skofabrikk etablerte seg på Brandbu med barneskofabrikken Bambi, og flyttet også produksjonen i Oslo til Brandbu i 1956. Skofabrikken ble en kjent leverandør av skotøy, og holdt seg i bransjen lenger enn mange av landsets øvrige skofabrikker takket være spesialprodukter rettet særlig mot forsvaret. Svært store statlige innkjøp ble styrt mot norsk industri, og forsvarets behov for feltstøvler holdt seg stabilt høyt så lenge norske soldater slet ut sko.

Foruten militære feltstøvler var også skistøvler et stort produkt, samt en rekke andre produkter som abreidssko, bundadssko og tursko.

Skoproduksjonen ble bestemt nedlagt i 2006, og opphørte rett før jul i 2006. Produksjon av feltstøvler til Forsvaret hadde vært hovedbeskjeftigelsen for fabrikken de siste årene, men forsvarets behov minket, og ordrer skrumpet inn. Av 65 ansatte fikk ca halvparten fortsette i salg- og markedsføringsdelen av Alfa, som fortsatte med produksjon i utlandet. I 2009 ble Alfabygget solgt til bedriften Hadelandprodukter.

Så fort den risikable og lite lønnsomme produksjonsdelen av selskapet var lagt ned ble Alfas kompetanse og posisjon i skomarkedet et attraktivt investeringsobjekt. Møller-famliien (Møller-gruppen som bl.a. har VW-importen i Norge) investerte tungt i Alfa gjennom sitt investeringsselskap Katalysator.  Alva ble videreutviklet blant annet med utviklingsprosjekter for spesialskotøy for arbeidslivet, og anerkjente sko for jakt og friluftsliv.

Grunnlagt: 1931

Antall ansatte: 50 (1938), 70 (1957)

Adresse: Grønlandsleiret 17 / St. Halvardsgt 39, Oslo / Brandbu

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958, Illustrert norsk næringsleksikon, Oslo 1957, lokalhistoriewiki / Dahl, Torstein, red: Alfa skofabrikk AS : 1931-2001 : 70 år for våre føtter. Brandbu, 2001.