Horten Verft

Horten verft ble etablert for å bygge for marinen. Da det ble gjenoppbygd etter annen verdenskrig leverte verftet også skip til handelsflåten.

Horten verft (Ingressbilde)

Oversiktsbilde fra 1970-tallet

HISTORIKK

I 1850 overtok Karljohansvern som hovedstasjon for marinen etter Fredriksvern i Stavern, en rolle det hadde helt fram til 1968

Gjennom årene måtte marinebasen tåle flere tilbakeslag. 

Rundt 1840, da byggevirksomheten endelig var kommet i gang for alvor, var en større budsjettoverskridelse nær ved å føre til Norges første riksrettssak. Byggevirksomheten ble igjen stående nesten stille, men tok seg opp igjen mot slutten av tiåret. 


Fra etableringen i 1818 frem til 1900 var skipsbygging en integrerende del av orlogsstasjonens virkeområde – noe man den gang anså som det eneste naturlige. Men ved århundreskiftet (1900) var den tekniske utviklingen kommet så langt at et skille mellom den sjømilitære og den tekniske virksomhet måtte tvinge seg frem. Dette førte til at det vi i nåtiden kaller verftsvirksomhet, altså bygging av og reparasjon av skip og maskineri, ble opprettet som egen institusjon under Forsvarsdepartementet. Verftets karakter som militær bedrift ble beholdt helt frem til 2 verdenskrig. Etter frigjøringen i 1945 ble verftet instituert som eget rettssubjekt under Statens forvaltningsapparat. 

I 1968 overtok staten verftet og døpte det om til Horten Verft A/S. Selskapet gikk konkurs i 1987 og aktiviteten opphørte da. Verftsområdet har siden blitt omgjort til næringspark, og heter i dag Horten Industripark as (HIP).

 Beskrivelse av bygningsmiljø og installasjoner.


Garasje og verksted i 1858.

Hovedbygget, Verftsporten, ble oppført som ”Vakt- og skolebygning” i 1859. 

Politi- og brannkorpset fikk stasjon i første etasje, mens Norges første tekniske skole flyttet inn i annen etasje. Skolen hadde lokaler her frem til 1939.

Bygget er oppført i teglstein og består av 2 etasjer kontorlokaler, en loftsetasje og et slangetårn i 4 etasjer. Sidebygningene benyttes i dag som lager og verksteder.


Teknisk utdannelse i Horten går tilbake til den store aktiviteten som vokste frem i Horten etter at Marinens etablissement kom i gang for alvor fra 1820-årene.

 


Steindokka fra 1861 er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven. Den benyttes fremdeles til mindre reparasjoner. Det er her et ønske om at KNM Narvik skal legges. Det vil medføre i at dokka ikke lenger kan benyttes til reparasjonsformål.

 

 

Bygningene langs den gamle steindokka er fredet i medhold av kulturminneloven. De benyttes i dag av HSH til verksted m.m.


Stordokka på Horten Verft. Bygget i 1971-72. ”Ciradellet” ble i den forbinelse revet. Dokka er fremdeles i bruk til skipsreparasjoner.


Båtskurene er bygget i bølgeblikk. Benyttes til vinteropplagt av fritidsbåter. Bygget ligger i nær tilknytning den planlagt marina.


Bygget ligger i hjerte av industriparken og er et monumentalt bygg som opprinnelig var en kontorbygning. Under annen verdenskrig ble bygget liggende i ruiner etter
bombeangrepet kvelden 23. februar 1945. Bygget ble gjenreist i samme stil etter krigen, men denne gangen benyttet som lage