Bentse Brug - industrielt gjennombrudd for papir

Mellom Bentsebrua og Lilleborg troner Lilleborgs lagerbygg fra sekstitallet. Her lå Bentse Brug - den første ordentlige papirfabrikken ved Akerselva. Den ble nedlagt i 1899 etter 200 turbulente år. Ole Bentsen startet moderne papirproduksjon etter hollandsk mønster her i 1696. Det var håndverksbasert produksjon av tekstilpapir. Etter få år ble Bensten skvist ut av sin kompanjong Treschow. På folkemunne og med senere eiere var det likevel Bentsens navn som ble værende på bruket.

Over Benstebrua, der Benste Brug lå. Bygningene revet ca. 1960

I strykene på oversiden av Bentsebrua kan man se rester etter vanninntakskanalene til Bentse Brug. Bygningene ble revet på 1960-tallet.

Foto: Inger Munch / Norsk Teknisk Museum<br>Foto: Inger Munch / Norsk Teknisk Museum
I 1838 ble Norges første papirmaskin bestilt fra Bryan Donkin i London og montert på Bentse Brug. I 1851 kom det nye eiere, blant dem sivilingeniør og arkitekt Oluf Roll som tegnet mange av de fabrikkbygningene vi fortsatt kan se ved Akerlseva. De gamle trebygningene ble revet og erstattet med nye teglstensbygg tegnet av Roll. Her ble driften utvidet med nye papirmaskiner, en av dem bygd av Akers Mekaniske verksted.

En annen nyvinning på Bentse Brug var at tekstiler ble erstattet av tremasse, først fra eget tresliperi senere fra andre sliperier som det ble etablert mange av i Norge etter 1860, bl.a. i Nydalen ved Bjørsheim Tresliberie.

Papirproduksjonen ved Akerselva var lite lønnsom og forurenset elva. Den ble nedlagt i 1898 av de daværende eierne som også eide Embretsfoss papirfabrikk i Modum hvor produksjonen ble samlet. Bentse Brug ble etter hvert solgt til naboen Myrens Mekaniske, og havnet til slutt hos den andre naboen Lilleborg på 1960-tallet. Da ble de siste bygningene fra Rolls tid revet for å gi plass til lagerhallen.

Grunnlagt: 1696

Avviklet: 1899

Adresse: Bentsebrugata